Kransar

Kransen är en gammal och traditionsenlig begravningsdekoration. Vi gör klassiska kransar med klädd stomme av cypress men även fyllda kransar med blommor runt hela kransen.