Begravning

Till begravningar brukar man beställa begravningsblommor.
Begravningsblommor (även kallat kistbuketter, sorgdekorationer eller begravningsdekorationer) består av flera olika typer av dekorationer.

Det vanligaste alternativet som nästan alltid beställs av de närmaste är en kistdekoration. Kistdekorationen är den dekoration som sätts på kistan vid begravningsceremonin. En kistdekoration kan både vara en dekoration där blommorna fästs i en oasisform på kistan eller exempelvis ett hjärta som placeras på kistan.

Utöver kistdekorationen brukar man även ha en eller flera andra dekorationer till begravningen som sätts antingen på golvet eller på piedestaler vid kistan.

Den vanligaste dekorationen som våra kunder väljer är stående begravningsbuketter. Genom att använda en fot av oasis som blommorna fästs i så blir den stående dekorationen en fyllig och stor men inte för kostsam dekoration att ha på begravningen.

Ibland gör vi också liggande begravningsbuketter. Genom att inte använda oasis och även lite färre blommor så blir priset på dessa dekorationer lägre än priset för stående dekorationer.

Andra populära dekorationer hos oss är hjärtan och kransar.

Hjärtan är en relativt ny dekoration som blir alltmer populärt. Ett hjärta består av en oasisform som är formad som ett hjärta och som därefter fylls med blommor. Vi gör både fyllda hjärtan och ej fyllda hjärtan.

Kransen är till skillnad från hjärtat en väldigt gammal traditionsenlig begravningsdekoration. Vi gör klassiska kransar med klädd stomme av cypress men även fyllda kransar med blommor runt hela kransen.

Vi gör även special arrangemang med exempelvis flaggor eller andra motiv. Här sätter endast er fantasi gränsen.